การตรวจสุขภาพประจำปีของผู้สูงวัย

ถ้าจำเป็นต้องตรวจสุขภาพหรือไม่

หลายคนมักเข้าใจผิดว่าถ้าเราแข็งแรงดีก็ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพเพาระไม่น่าจะมีโรคอะไรซึ่งนับเราอาจนับความเข้าใจที่ผิดเนื่องจากบางโรคอาจไม่ค่อยมีอาการคือถ้าเราไม่ตรวจก็ไม่รู้เช่นไขมันใน เลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงโลหิตจางโรคมะเร็งในระยะแรก ๆ ผู้สูงวัยบางคนอาจไม่กล้าาตรวจสุขภาพเพาระกลัวเจอโรคไม่อยากเป็นคนป่วยไม่อยากรักษาหรือบางคนกลัวสิ นเปลืองเพราะสบายดีตรวจไปก็เปลืองเงินซึ่งถือว่าเป็นการเข้าใจผิดเช่นกัน

เราควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเช่นเดิม

ใครบ้างที่ควรดูแลสุขภาพ

การตรวจสุขภาพในช่วงที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่ก็อาจทำให้เกิดโรคได้ ทุกคนแทบไม่พบเลยในคนหนุ่มสาวหรืออาจจะต้องตรวจหลาย ๆ คนก็จะพบอาการดังกล่าวสักคน

โดยสิ่งที่ต้องระวัง

การตรวจสอบที่สำคัญ

  • การชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง
  • การตรวจวัดความดันโลหิต
  • การเอาเลือดไปหาโรคเบาหวาน
  • การเก็บเลือดในเลือด
  • โรคมะเร็ง
  • การพ่นสีของเม็ดเลือด
  • การตอกย้ำความสามารถของไตหรือตับ
  • การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
  • อาจตรวจพบไวรัส
  • การตอกย้ำการออกกำลังกาย

 

contact energy plus

Leave a Reply