ทำไมผู้สูงวัยจึงติดเชื้อได้ง่าย

ผู้สูงวัยมักติดเชื่อได้ง่ายกว่าคนหนุ่มสาว เนื่องจาก

  • ผู้สูงวัยมักมีความเจ็บป่วยทางร่างกายหลายอย่าง เช่น โรคเบาหวาน โรคถุงลมป่องพอง หัวใจวาย ขาดสารอาหาร ต่อมลูกหมากโต อาจทำไห้ผู้สูงวัยมีความต้านทานโรคต่ำ
  • การทำงานของอวัยวะต่างๆ อาจไม่ดีเหมือนเดิม เช่น การขาดฮอร์โมนเอสโทรเจนอาจทำไห้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุช่องคลอดจึงติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะได้ง่าย
  • ภูมิคุ้มกันลดลง โดยเฉพาะภูมิคุ้มกันด้านเชลล์ (Callmediated immune response) ทำไห้มีโอกาสติดเชื้อที่ต้องต้านทานด้วยภูมิคุ้มกันนี้เพิ่มขึ้น
  • ผู้สูงวัยอาจจะต้องได้รับยาที่ทำไห้ภูมิคุ้มกันลดลง เช่น ต้องรักษาด้วยยาสเตียรอยซึ่งกดภูมิคุ้มกันโรค หรืออาจจะซื้อยาหม้อ ยาไทย ยาชุด หรือยาลูกกลอนมากิน ซึ่งยาเหล่านั้นมีสเตียรอยด์ผสมอยู่
  • การตรวจการรักษา หลายอย่างที่ผู้สูงวัยได้รับ อาจทำไห้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย เช่น ต้องใส่สายปัสสาวะหรือส่องกล้องตรวจอวัยวะต่างๆ
  • ผู้สูงวัยจะมีโอกาสต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างมาก และทำไห้ติดเชื้อจากโรงพยาบาลได้ และมักจะเป็นเชื้อโรคที่ดื้อยาอีกด้วย

ปัญหาในการประเมินการติดเชื้อในผู้สูงวัย

บางครั้งการวินิจฉัยการติดเชื้อนั้นในผู้สูงวัยทำไห้ค่อนข้งยาก เนื่องจากผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากๆ หรือช่วยตนเองได้น้อย มีกมีอาการของการติดเชื้อไ่ชัดเจนเหมือนคนหนุ่มสาว เช่น ไม่มีไข้ หรืออาจมีอาการอาการเด่นอย่างอื่นแทน เช่น ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะแต่มีอาการสับสน ซึมอาหาร หรืทำกิจวัตรประจำวันได้น้อยลง ขณะที่เราตรวจอาจไม่พบว่ามีเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น สูงเหมือนการติดเชื้อในคนหนุ่มสาว

contact energy plus

Leave a Reply