ผู้สูงวัยกับการขับรถ

การขับขี่ยานพาหนะเป็นเรื่องง่ายที่จะเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีผู้ขับขี่ยานพาหนะใด ๆ อีกต่อไป ลูกหลานต้องมีส่วนช่วยเหลือตัวเองหรือมีโอกาสได้รับความสนใจจากผู้ที่มีวัยสูงอายุขึ้นเพราะประชากรอายุยืนขึ้นอีกทั้งยังไม่มีความตื่นตัว มากนักในศูนย์การเฝ้าระวังกับผู้สูงอายุที่ยังขับรถอยู่

การเกิดอุบัติเหตุ

โดยส่วนใหญ่แล้วผู้สูงวัยมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถน้อยกว่าคนหนุ่มสาว เพราะผู้สูงวัยมักจะขับรถช้ากว่า ประสบการณ์การขับรถนานกว่า

ส่วนต่างๆ ของร่างกายที่ใช้ในการขับรถ

ในการขับรถเราต้องอาศัยกระบวนการทางร่างกายเหล่านนี้ประกอบกัน คือ

 • สมองแจ่มใส ไม่ขุ่นมัว
 • สมาธิและความตั้งใจ
 • การตัดสินใจที่ว่องไวและแม่นยำ
 • ความปราดเปรียว คล่องแคล่ว และว่องไว เมื่อเราอาจเกิดเหตุการณ์คับขัน
 • มีการประสานงานในส่วยต่างๆ ของร่างกาย เช่น มือ แขน ขา คอ
 • กำลังกล้ามเนื้อที่เพียงพอ
 • การขยับส่วนต่างๆ ของร่ายกายได้ดี เช่น แขน ข้อไหล่ ลำคอ
 • การมองเห็นและการได้ยิน

ทำไมผู้สูงวัยจึงมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

ปัจจัยเสียงที่สำคัญเกิดอุบัติเหตุในวัยสูงอายุ

 • อายุมากกว่า 85 ปี
 • มีปัญหาด้านการมองเห็น
 • มีภาวะสมองเสื่อม

 

โรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในผู้สูงวัยมีส่วนทำไห้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

 • โรคตาชนิดต่างๆ เช่น ต้อหิน ต้อกระจก จอประสาทตาเสื่อม ทำไห้มองเห็นชัดน้อยลง
 • ภาวะสมองเสื่อม ในที่นี้หมายถึงผู้ที่เพิ่งเป็นไม่มาก เพราะถ้าเป็นมากแล้ว คงไม่มีใครยอมไห้ขับรถ เพราะอาจทำไห้เกิดการหลงลืม เลี้ยวผิด เลี้ยวถูกได้
 • โรคอัมพฤกษ์จากโรคหลอดเลือดสมอง เป็นฌรคที่พบบ่อยพอสมควรในผู้สูงวัย โดยจะทำไห้แขนขาไม่มีแรงขับรถ
 • โรคพาร์คินสัน ผู้ที่ป่วยจะมีการแข็งเกร็ง มือสั่น อาจเท้าสั่นทำไห้เชื่องช้าลงได้
 • โรคลมชัก ซึ่งพบได้ในผู้สูงวัยมากกว่าคนหนุ่มสาว เมื่อมีอาการชักหรือเกร็ง
 • โรคข้อเสื่อมหรือข้ออักเสบ ที่มีผลต่อการขับรถ เช่น ข้อเข่าเสื่อมทำไห้เหยียบเบรกไม่เต็มที่ ข้อเท้าอักเสบหรือปวดจากโรคเกาต์ทำไห้ขยับลำบาก
 • โรคอื่นๆ เช่น โรคหัวใจทำไห้มีการแน่นหน้าอก เมื่อขับรถนานๆ หรือเครียดจกการติดรถ โรคเบาหวานทำไห้มีอาการหน้ามืด ใจสั่น สามธิไม่ดี

ควรทำอย่างไรถ้ายังต้องการขับรถเมื่อเราอายุมากแล้ว

ถ้ามีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ไห้รู้กอนว่า สามารถขับรถได้หรือไม่ ในประเทศไทยยังไม่มผู้ชำนาญการและไม่มีระบบในการประเมินความปลอดภัยของผู้ขับขี่ที่สูงวัย

วิธีการขับรถไห้ปลอดภัย

 • ปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินความพร้องของร่ายกาย
 • ควรตรวจสอบรถเป็นระยะ
 • งดเครื่องดื่มแอล์กอฮอล์เมื่อจะขับรถ
 • หลีกเหลี่ยงเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย
 • หลีกเหลี่ยงการขับรถในตอนเวลากลางคืน
 • หลีกเหลี่ยงการขับรถในสพาภอากาศที่ไม่พร้อม
 • คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับรถ
 • ไม่ควรขับรถทางใกลหรือมรถติด ซึ่งอาจต้องใช้เวลาขับรถนาน

 

 

contact energy plus

Leave a Reply