วัคซีนในผู้สูงวัย

เมื่อเราอายุมากขึ้นภูมิคุ้มกันโรคจะลดลง และความสามรถในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมในร่างกายก็จะลดลง ผนังเยื่อบุต่างๆ มีความสามรถในการป้องกันโรคได้ลดลง อาจทำไห้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายและมีอาการรุนแรงจากการติดเชื้อ เช่น เมื่อติดเชื้อไข้หวัดใหญ่อาจเกิดปอดอักเสบตามมาได้ เชื้อโรคต่างๆ ที่หลบซ่อนอยู่อาจจะกำเริบขึ้นได้ในวัยนี้ เช่นงูสวัด ภูมิคุ้มกันต่างๆ ที่เคยได้รับการฉีดมาก่อน อาจลดลงหรือหมดไป หรือผู้สูงวัยบางท่านอาจไม่เคยได้รับการฉีดวคซีนมาก่อนเลย และอาจไม่เคนติดเชื้อนั้นตามธรรมชาติ มาก่อนจึงไม่มีภูมิคุ้มกันโรค จึงสมควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค อย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนในวัยสูงอายุจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้  และอาจได้ไม่ดีเท่าคนหนุ่มสาว

โรคติดเชื้อที่สามรถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนพบบ่้างในผู้ใหญ่และผู้สูงวัย เช่น คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก หัด อีสุกอีไส จึงต้องมีการฉีดวัคซีน

contact energy plus

Leave a Reply