เมื่อต้องเดินทางด้วยเครื่องบิน

การที่เราต้องเดินทางด้วยเครื่องบินไปที่ใดก็ตาม สิ่งที่ทำไห้ผู้สูงวัยและญาติกังวลใจคือปัญหาสุขภาพ ซึ่งไม่เหมือนคนวัยหนุ่มสาวที่สามรถเดินทางได้เลย เพราะไม่ค่อยมีโรคประจำตัวแต่ผู้สูงวัยมักมีโรคหลายอย่างและสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรง จึงมีเรื่องที่กังวลมากขึ้น

แรงกดอากาศและปริมาณของออกซิเจนที่เปลี่ยงแปลงไปในห้องโดยสารที่ระดับความสูงมากๆ  อาจทำไห้ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดลดลงร้อยละ 3 ซึ่งในคนทั่วไปจะไม่เกิดปัญหาใด แต่ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจ โรคปอด หรือโลหิตจาง คือความเข้มเลือด (ฮีโมโกลบิน) ต่ำกว่า 8.8 อาจมีการเหนื่อย

เมื่อเราอยู่บนเครื่อบิน ร่างกายมักขาดน้ำ เนื่องจากการลดลงของความชื้นอากาศสูง ดังนั้นจึงควรดื่มน้ำมากๆ

ผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพอาจต้องกาพื้นที่มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ซึ่งมีพื้นที่จำกัดและร่างกายที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหว อาจทำไห้เกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดได้

การเดินทางโดยเครื่องบิน  อาจทำไห้ผู้สูงวัยมีอาการสับสนได้จากร่างกายที่มีออกซิเจนต่ำลง ขาดสารน้ำ และมีอาการเจ็ตแล็ก จากการบินข้ามช่วงเวลาทำไห้สับสนเวลาได้

contact energy plus

Leave a Reply