โรคติดเชื้อที่พบบ่อยในผู้สูงวัย

ผู้สูงวัยมักติดเชื้อได้ง่าย เนื่องจากมีอายุมากขึ้นและร่างกายแก่ลง และมีผู้สูงวัยส่วนใหญ่ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ค่อยได้และอาจติดเชื้อต่างๆได้ เพาระร่างกายไม่เหมือนกัยคนหนุ่มสาว และโรคที่พบบ่อยๆกับผู้สูงวัย มีตามนนี้ เช่น

โรคไข้หวัด โรคไข้หวัดใหญ่ และโคต่างๆ

การป้องกันการติดเชื้อโรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่

เนื่องจากโรคไข้หวัดอาจทำไห้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้นควรปฏิบัตตามคำแนะนำต่อไปนี้

 • รักษาสุขภาพไห้แข็งแรงอยู่เสมอ
 • อยู่ในที่อากาศถ่ายเทดี
 • หลีกเหลี่ยงกานสูบบุหรี่ การดื่มเหล้า
 • หลีกเหลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้หวัด
 • ล้างมือบ่อยๆ เนื่งจากเราอาจไปสัมผัสเชื้อโรคต่างๆได้
 • รักษาร่างกายไ้อบอุ่นในช่วงฤดูหนาว
 • หากเป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ควรมีผ้าปิดปากและจมูกเวลาการไอ
 • การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

  ปอดอักเสบ

ปอดอักเสบในผู้สูงวัยเป็นการติดเชื้อที่สำคัญและทำไห้ผู้ป่วยต้องนอนรักษาในโรงพยาบาล สาเหตุที่ผู้สูงวัยเิดปอดอักเสบได้ง่าย เนื่องจากการพัดโบกสิ่งแปลกปลอมออจากปอดเชลล์เยื่อบุหลอดลมทำงานไม่ดี การไออย่างมีประสิทธิภาพน้อยลง การยืดหยุ่นของถุงลมก็ไม่ดี สิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำไห้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย

การดูและและป้องกัน

 • ไม่ควรสูบบุหรี่ ถ้าสูบอยู่ก็ควรเลิก
 • ไม่ดื่อมเหล้า เนื่องจากจะลดภูมิต้านทานโรคและบางคนอาจดื่มจนเมาไม่รู้ตัว
 • หลีกเหลี่ยงกานติดเชื้อไข้หวัดใหญ่
 • ดูและสุขภาพไห้แข็งแรง

 

วัณโรค

วัณโรคเป็นอีกโรคหนึ่งที่มักเกิดขึ้นกับคนอายุมากๆ ซึ่งวัณโรคจะเป็นเชื้อที่เคยได้รับมาก่อน อาจหลายสิบปีแล้วและซ่อนตัวอยู่อย่างสงบแต่เมื้อภูมิคุ้มกันลดลงจากอายุมากขึ้น

การป้องกัน

 • ดูแลสุขภาพไห้ดี กินอาหารไห้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • ไม่อยู่ในที่แออัดหรือมีผู้ป่วยวัณโรคอยู่
 • หลีกเหลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกันผู้ที่เป็นวัณโรค
 • ถ้ามีการไอเรื้อรัง โดยเฉพาะถ้ามีไข้ต่ำ เบื่อาหาร น้ำหนักลดร่วมด้วยและควรปรึกษาแพทย์
 • ผู้ที่เป็นวัณโรคควรมีผ้าปิดปากไว้ในเวลาการไอ
 • ควรล้างมือบ่อยๆ เพื่อหลีกเหลี่ยงการติดเชื้อ
 • ในกรณีคนใกล้ชิดเป็นวัณโรค ต้องตรวจว่าป็นวัณโรคด้วยหรือไม่

 

โรคงูสวัด

งูสวัดเกิดขึนจากการที่เชื้อเคยก่อโรคอีสุขอีใสซึ่งซ้อนอยู่ใกล้ตัวอยู่ในปมประสาทกำเริบขึ้นมาเมื่อภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง โดยจะมีผื่นแดงและตุ่มน้ำใสๆ ตามแนวเส้นประาท ผู้ป่วยมีกมีอาการแสบร้อนมาก

การดูแลและป้องกัน

 • ถ้าเกิดผื่นงูสวัดขึ้น การกินยาฆ่าเชื้อไวรัส ซึ่งมีหลายชนิด เช่น acyclovir,famiclovir,calacycovir, นาน 7 วัน
 • ป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนที่ผื่น
 • การรักษาอาการปวดภายหลังผื่นหาย
 • การป้องกันการติดเชื้อต่างๆ
 • ถ้าเกิดงูสวัดขึ้น อาจติดต่อไปสู่เด็กหรือสตรมีครรภ์ที่ยังไม่เคยได้รับเชื้อหรือวัคซีนมาก่อน ทำไห้เกิดอีสุกอีใสได้

 

การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ

ผู้สูงวัยมีโอกาสติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะได้สูงและจัดเป็นโรคติดเชื้อที่พบบ่อยที่สุดและเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดของการติดเชื้อในกระแสเลือด (bacteremia) ในชายสูงอายุมีโอกาสเกิดการติดเชื้อในทางดินปัสสาวะสูงขึ้นมาก

สาเหตุที่ผู้สูงวัยมีโอกาสติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะมากขึ้น

 • เมื่อผู้หญิงเข้าสู่วััยประจำเดือน จะขาดฮอร์โมนเอสโทรเจนทำไห้มีการติดเชื้อแล็กบาโตวิวไล ในช่องคลอดน้อย
 • เมื่อเราอายุมากขึ้นการทำงานของไตก็จะลดลง
 • ผู้สูงวัยได้รับการใส่สายสวนปัสสาวะบ่อยขึ้น
 • ผู้สูงวัยมีโรคเกิดขึ้นหลายๆโรค

 

อาการ

อาการเกิดขึ้นกับว่าติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะระดับใด ถ้าเราติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ อาจมีอาการปัสสาวะแสบขัด ขุ่น หรือปัสสาวะบ่อยขึ้นแต่ถ้าเราติดเชื้อที่กรวยไต จะมีไข้และปวดหลังร่วมด้วย

การป้องกัน

 • แก้ไขสาเหตุที่ทำไห้เกิดการติดเชื้อ เช่น ต่อมลูกหมากโต กะบังลมหย่อน หรือถ้ามีนิ้วในทางเดินปัสสาวะก็ต้องรักษา
 • หลีกเหลี่ยงยาที่ไม่จำเป็น
 • การใช้ฮอร์โมนเอสโทรมาช่วยป้องกันการติดเชื้อต่างๆได้
 • ดูแลความสะอาดท่อปัสสาวะ
contact energy plus

Leave a Reply